Abgänge der Arteria carotis externa

A. thyroidea superior, A. lingualis, A. facialis, Rr. sternocleidomastoidei, A. pharyngea ascendens, Arteria occipitalis, A. auricularis posterior, A. maxillaris, A. temporalis superficialis A. = Arteria
Rr. = Rami

Eselsbrücken